تولیدی و خدماتیتولیدی و خدماتی

در دهه 80 میلادی، ABC اصلاحات موثری در سیستم های هزینه ای سنتی بوجود آورد. تا آن زمان تنها سه دسته هزینه کار، مواد و سربار برای سازمان های تولیدی و خدماتی مورد استفاده قرار می گرفت ولی هزینه های غیر مستقیم و هزینه های نیروی کار نقش بسزائی در برآورد و مدیریت هزینه ها ایفا می نمود.

اتوماسیون و مهندسی صنایع در خدمت تولید و خدمات قرار گرفتند و با تکیه بر افزایش بهره وری، هزینه های نیروی کار و سربار به شدت کاهش یافت و رویکرد تولید انبوه با تکیه بر تنوع و ویژگی های ممتاز محصول مورد استقبال قرار گرفت.

با سپری شدن عصر تولید به فروش و پس از آن در عصر بازاریابی، استراتژی تمرکز بر مشتری در کنار تمرکز بر محصول و هزینه، برای حفظ و رشد کسب و کار و ارائه کالا و خدمات مورد نظر مشتری موجب گردید تا رژیم استراتژیک شرکت ها به محوریت های زیر تغییر یابد :

• تنوع و تغییر سبد محصولات منطبق بر نیاز مشتری

• مدیریت کانال های توزیع و ایجاد سیستم های ردیابی و نظم در سیستم ارتباطات

• چابک سازی و کوچک سازی در ابعاد و مقیاس های اقتصادی

• تحویل به موقع و سریع محصولات به مشتریان

• ارائه خدمات پشتیبانی، گارانتی و وارانتی محصولات در راستای وفاداری و خشنودی مشتریان

تمامی تلاش ها معطوف به بهره وری و بهینه نمودن مدیریت هزینه اعمال گردید اما هیچیک موجب ارائه خدمات رایگان برای مشتریان نشدند از طرفی سیستم های هزینه یابی سودآوری را بصورت غیر واقعی بیان می کردند زیرا صرفا به جنبه کارکردی توجه داشتند و جنبه ارتباطات و کاهش چشمگیر سود سازمان به واسطه عدم توجه به این جنبه در بیلان درآمد و هزینه درنظر گرفته نمی شد.

در عصر حاضر یعنی عصر برندینگ، مدیران شرکت های تولیدی و خدماتی با توجه به هر دو بال ارتباطاتی و عملکردی، خواستار تاثیر گذاری اطلاعات مشهود و نامشهود را بصورت یکپارچه در برآورد و مدیریت درآمد، هزینه و سود هستند تا بتوانند با اطلاعات شفاف، تصمیم گیری بهتری برای بنگاه اقتصادی خود اتخاذ نمایند که این به معنی به خدمات گرفتن مدیریت یکپارچه عملکرد از طریق تعامل و کنترل دقیق مدیریت بودجه، درآمد و هزینه است لذا بکارگیری مجموعه راهکارهای هوشمند و چابک سیستم های مالی و عملکردی کمک می نماید که تصمیمات منجر به بهبودی درازمدت و پایدار در سودآوری محصول و مشتری تضمین گردد.

راهکارهای نرم افزاری بسط و توسعه یافته مدل عمارت سازمانی شرکت بهینه پردازان تازه ها، سازمان های تولیدی و خدماتی را مجهز به داشبورد مدیریتی چابک برنامه ریزی، اجرا، ارزیابی و مدیریت حوزه های هزینه ای، مالی، بودجه ای، درآمدی با دو رویکرد ارتباطی و کارکردی می نماید تا قبل از آنکه شرایط و پیش آمد ها برای آنها تصمیم گیری نمایند، خودشان برای آینده سازمان تصمیم گیری نمایند.