خدمات مالیخدمات مالی

صنعت خدمات مالی اعم از صنعت بانکداری و موسسات مالی، قطعا آشفته ترین، رقابتی ترین، پر تراکنش ترین و غیر قابل پیش بینی ترین بخش های دولتی و اقتصادی بازار کسب و کار است. پیشرفت های نفس گیر در فن آوری های اطلاعاتی در سال های اخیر به طور کامل رویکرد این صنعت را دگرگون ساخته هرچند سازمان های خدمات مالی که خدمات خود را به بازاز عرضه می نمایند به شدت تحت تاثیر عوامل انسانی بوده و پیچیده ترین صنعتی است که مرتبط و وابسته به درک مشتریان از ارائه خدمات می باشند.

این پیچیدگی و شدت رقابت در یک اقیانوس قرمز کسب و کار زمانی به اوج خود می رسد که محیط رقابتی در صنعت موسسات مالی و بانکی، افزایش درآمد و افزایش سهم بازار و ایجاد رشد بازار به صورت تنگاتنگ با افزایش و به حداکثر رساندن منافع سهامداران گره می خورد. این درحالیست که شاهد رشد تعدادی بی سابقه ای در مراکز و موسسات مالی و اعتباری نیز هستیم.

یکی از مهمترین راهکارهای کنترل بودجه، هزینه، درآمد و در نهایت سودآوری و ارزی آفرینی در چنین شرایط پیچیده و چند معیاره، درک بهتر از اینکه چگونه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، محصولات و فعالیت ها را با توجه به محرک های مناسب، به بودجه و درآمد کل ارتباط داده و بتوانند بدرستی ارتباطات درون سازمانی از منابع نامشهود و زیرساخت ها را به فرآیندها و فعالیت ها و سپس آنها را به معیارهای ارزش آفرینی برای مشتریان و نتایج ارزش های بوجود آمده برای آنها را به درآمد و هزینه ارتباط دهند.

در این راستا بدیهی است که سیستم ها و نرم افزارهای مبتنی بر مکانیزم های سنتی که تا قبل ممکن بود صرفا با شاخص های مالی جوابگو باشند، اینک بطور موثر قادر به پشتیبانی از تصمیمات جدید و با پیچیدگی و شرایط جدید نباشند.

دقیقا در این موقعیت است که ابتدا نرم افزارهای منسجم مبتنی بر یک الگوی قابل دفاع می توانند بودجه ریزی مبتنی بر فعالیت ها را برای هزینه یابی مبتنی بر فعالیت ها تسهیل نموده و نرم افزارهای کارت امتیازی متوازن مبتنی بر منظرهای چهارگانه ارتباطات را که قبلا صرفا مالی بوده به مشتری، فرآیند و منابع انسانی و اطلاعاتی مهیا نموده تا نرم افزار مدیریت مبتنی بر فعالیت داشبورد مناسبی برای تصمیمات موثر مدیران موسسات و مراکز مالی فراهم نمایند و شرکت بهینه پردازان تازه ها تمامی این مجموعه پیجیده را به سهولت و قابل درک و اجرا برای مراکز مالی، سرمایه گذاری و اعتباری فراهم می آورد.