انبارداری و حسابداری انبارانبارداری و حسابداری انبار

انبارداری دقیق و کارآمد و قابل اتکا، با سطوح دسترسی متنوع به انبارها و بخشهای ریالی هر انبار، انبارگردانی استاندارد و برنامه‌ریزی شده، در کنار گزارشات متنوع و جستجوهای پیشرفته و گزارشات محاوره‌ای، صدور اسناد حسابداری اتوماتیک و کنترل شده، بخشی از امکانات سیستم انبارداری است که با ارتباط یکپارچه با سیستم برنامه‌ریزی و مدیریت تولید، امکان ارسال مواد مصرفی واحدهای تولیدی را با یک تایید ساده به درخواست واحدها امکان‌پذیر نموده است.

با استقرار سیستم جامع انبارداری، انباردار فقط موظف به نگهداری و حراست از اموال و تعهدات فیزیکی خود است و کلیه اسناد و رسیدها و حواله‌ها به سادگی تمام مهیا است.
 

مایل هستم در رابطه با اطلاعات و امکانات این نرم افزار بیشتر بدانم