بودجه ریزی مبتنی بر فعالیت (ABB)بودجه ریزی مبتنی بر فعالیت (ABB)

رویکرد بودجه ‌بندی و برنامه ‌ریزی سنتی بیشتر بر روی جنبـــــه ‌های صرفا مالی یک کسب‌ وکار متمرکز هستند و این بدان معنی است که مجموعه‌ های صورت های مالی، سود و زیان و ترازنامه و ... از داده‌ های دفترکل دقیقا بر اساس یک سری اطلاعات غیر پویا و غیر زنده که حاصل رخدادهای اتفاق افتاده است، بدست می آید.

در بیان خلاصه، بودجه ریزی های سنتی عملا جنبه ‌های عملیاتی یک کسب‌ وکار و از آن مهمتر، برنامه ریزی و آینده نگاری فعالیت ها و عملیات سازمان را نادیده می گیرند.

در واقع سازمان قبل از اجرای هر برنامه یا فعالیتی می بایست مبتنی بر اهداف میان مدت سالانه و کوتاه مدت سه ماهه یا ماهانه، برنامه ریزی فعالیت های خود را بر اساس محرک های فعالیت و نتایج مورد انتظار و پیش بینی شده انجام دهد و برآورد هزینه ‌های عملیاتی می ‌تواند نقش مهمی در تدوین هر بودجه ‌ای ایفا کند زیرا مولفه تغییر زمانی به عنوان یک تهدید یا حتی فرصت غیر قابل اجتناب است. اگر تمام این موارد را به طور کامل در یک مدل بودجه یا برنامه ‌ریزی بگنجانیم، نتایج دقیق ‌تر و به طور پویا واکنش پذیر به تغییر هستند.

در سیستم بودجه ریزی مبتنی بر فعالیت، طرحی از هر گونه تغییر در تقاضا برای هر کالا یا خدمات برای سال بعد که ناشی از فرضیات و پیش بینی مدیران یا دستاورد تحقیقات میدانی یا کتابخانه ای تحقیقاتی بازار است منجر به تعیین سطح منابع مورد نیاز برای انجام تولید یا اجرای خدمات جهت برآوردن مطالبات می‌شود. این سیستم، یک بودجه ریزی اجرایی براساس برنامه ریزی آینده نگر و حجم محصولات و متکی بر پایش و کنترل تغییرات فزاینده منابع مصرف شده است.


 

مایل هستم در رابطه با اطلاعات و امکانات این نرم افزار بیشتر بدانم