سفارشات فروش و خدمات پس از فروشسفارشات فروش و خدمات پس از فروش

سازمان بازاریابی و فروش از ارکان مهم و حیاتی یک شرکت تجاری یا تولیدی‌ است. کلیه امور مربوط به ثبت و ضبط اطلاعات مشتریان بالقوه و مشتریان جاری، عملکرد کارکنان بازاریابی و فروش و میزان کارایی و اثربخشی آنها، وضعیت مشتریان و ... در کنار زیر سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان، پاسخگوی این ضرورت مدیریتی است.

کلیه مراحل ارتباط با مشتری تا صدور پیش فاکتور، بررسی موجودی کالا یا زمان تحویل کالا، صدور دستور خروج کالا و حواله ‌های فروش،ثبت فاکتورهای فروش از حواله ‌ها و بررسی وضعیت مالی مشتری و صدور اسناد مالی مرتبط، تنها بخشی از امکانات پویای زیر سیستم می‌باشد.

سفارشات فروش و خدمات پس از فروش

سفارشات فروش و خدمات پس از فروش

سفارشات فروش و خدمات پس از فروش

 

مایل هستم در رابطه با اطلاعات و امکانات این نرم افزار بیشتر بدانم