برنامه ریزی و مدیریت تولید و ردیابی محصولبرنامه ریزی و مدیریت تولید و ردیابی محصول

در یک بنگاه اقتصادی (تولیدی یا بازرگانی) بررسی و برنامه‌ریزی سفارشات درخواستی بخش فروش و تامین به موقع محصولات مطابق خواست مشتریان از اهمیت ویژه و حیاتی برخوردار است. پیش بینی فروش، برنامه‌ریزی بسته های تولید با سفارشات خرید داخلی یا خارجی، بررسی کسری مواد اولیه و نیم ساخته و ... از وظایف این واحد است که در این زیر سیستم از سیستم های جامع به کمک فرمهای ساده و دقیق مدیریت می‌شود.

بررسی وضعیت تولید در کارخانه و نگاه مدیریتی و از بالا به این وضعیت، شناخت گلوگاهها و موانع تولید از نیازهای اساسی مدیریت است. زیرسیستم مدیریت تولید ضمن ایجاد امکانات متنوع برای کارکنان بخش تولید برای ارایه عمکرد مطلوب و بهینه و انجام صحیح وظایف محوله، به مدیران بنگاه‌های افتصادی، امکان می‌دهد، مدیریت پیشگیرانه و آینده‌ نگرانه در خصوص وضعیت جاری و آینده بنگاه داشته باشند.

در بخش ردیابی محصول کنترل کاملی از تگهای شناسایی از مواد اولیه، پروسه تولید، کارگران شیفت، بسته ‌بندی و نهایت خروج از کارخانه را فرآهم می‌آورد.

برنامه ریزی و مدیریت تولید و ردیابی محصول

برنامه ریزی و مدیریت تولید و ردیابی محصول

برنامه ریزی و مدیریت تولید و ردیابی محصول

 

مایل هستم در رابطه با اطلاعات و امکانات این نرم افزار بیشتر بدانم