مدیریت بر مبنی فعالیت (ABM)مدیریت بر مبنی فعالیت (ABM)

مدیریت بر مبنی فعالیت (ABM) فرآیندی است که با استفاده از اطلاعات سیستم ABC هزینه های سازمان و منافع حاصل از ایجاد محصول (کالا و خدمات) و فعالیت های پشتیبانی و زیرساختی را در زنجیره ارزش سازمانی پایش و ارزیابی می نماید. این سیستم با تکیه بر مدل داشبورد مدیریتی، در شناسایی و بهره گیری از فرصت ‌های پیش رو، برای بهبود در سودآوری، بهره‌ وری و کیفیت در سازمان طراحی شده است.


 

مایل هستم در رابطه با اطلاعات و امکانات این نرم افزار بیشتر بدانم