مالی، حسابداری و خزانه دارینرم‌افزار مالی، حسابداری و خزانه داری

زیرسیستم مالی و حسابداری در مجموعه نرم‌افزارهای جامع ‌به عنوان هسته‌اصلی دارای امکانات متنوع استاندار و خاص حسابداری است. ضمن برآوردن نیاز مشتریان به یک نرم‌افزار مالی کامل و جامع از سادگی و کاربری بسیار آسان برخوردار است که با حداقل دانش حسابداری برای کاربر قابل استفاده و بهره‌برداری است.

دسترسی سریع به بخشهای مختلف نرم‌افزار، جستجوهای پیشرفته و جامع، گزارشات مدیریتی، حسابرسی و کنترلی، در کنار امکان تعریف سطوح مختلف حسابها، برچسب گذاری وقایع مالی و انواع دسته ‌بندی آزاد آرتیکها، ضمن ایجاد گزارشات متنوع استاندارد حسابداری، بررسی گردش مالی حسابها، هزینه‌ها و درآمدها از مناظر مختلف را فرآهم می‌آورد.

آنچه که در حوزه پرداختها و دریافتهای مالی (اسنادی، نقدی، واریز و اینترنتی) و ردیابی اسناد (چک، سفته، وام و وثیقه ها) در بخش خزانه داری آماده گردیده و نیاز کاربران، مدیران و صاحبان سرمایه را از یادآوری سررسیدها، وضعیت وامها، حسابهای جاری و اسناد تعهدی برطرف می نماید. در کنار این امکانات صدور اسناد مالی مرتبط و امکان ارجاع به منبع صدور سند و بررسی آنها، ضمینه آرامش بخش مالی را نیز فراهم آورده‌است.

نرم‌افزار مالی، حسابداری و خزانه داری

نرم‌افزار مالی، حسابداری و خزانه داری

نرم‌افزار مالی، حسابداری و خزانه داری

 

مایل هستم در رابطه با اطلاعات و امکانات این نرم افزار بیشتر بدانم