بودجه ریزی عملیاتی (OOB)بودجه ریزی عملیاتی (OOB)

بودجه عملیاتی تخمینی دقیق از تمام درآمد و هزینه‌ ها براساس پیش بینی درآمد فروش در طول یک دوره زمانی (معمولا یک سال) است. مدیران عموماً از یک بودجه عملیاتی برای برنامه ‌ریزی یک ساله درآمد و مخارج برای کسب‌ وکار خود استفاده می‌کنند و مراحل خاصی در آماده ‌سازی یک بودجه عملیاتی می بایست مد نظر قرار گیرد :

• مهیا سازی بودجه فروش کالا و خدمات (محصول) : بودجه فروش بخشی از بودجه عملیاتی است و به طور انحصاری با درآمد شرکت و فعالیت‌ های تولیدی یا خدماتی سر و کار دارد. برای مثال، یک بودجه فروش خدمات سازمان شامل تعدا حجمی و میزان ریالی فروش پیش‌ بینی ‌شده، قیمت تمام شده و قیمت فروش پیش‌ بینی‌ شده و مجموعه ‌های نقدی پیش‌ بینی ‌شده از آن فروش‌ ها را نشان خواهد داد.

• مهیا سازی بودجه ریزی هزینه : بودجه ریزی هزینه ای، طرح و سندی از تمام هزینه ‌هایی است که کسب ‌وکار در طول دوره آینده متحمل خواهد شد. به طور کلی، یک بودجه ریزی هزینه ای به دو بخش تقسیم می‌شود. ابتدا هزینه های منجر به تولید درآمد و هزینه‌ های ثابت. برای شرکت ‌های تولیدی، هزینه های تولید درآمدها، هزینه کالاهای فروخته ‌شده تلقی می‌شود و برای شرکت‌ های خدماتی، هزینه تولید درآمد، هزینه های فروش خدمات محسوب می شود.

• آماده ‌سازی بودجه ریزی عملیاتی : با درآمد پیش ‌بینی ‌شده حاصل از صرف بودجه فروش شروع کنید. افزایش یا کاهش هزینه های تولید درآمد از بودجه هزینه متناسب با افزایش یا کاهش مبلغ سود ناخالص می باشد. در مرحله بعد هزینه ‌های ثابت را می بایست از آن کسر گردد سپس هزینه ‌های مالی مانند سود و استهلاک نیز از آن کسر می گردد. مجموع نهایی درآمد پیش‌ بینی ‌شده می باشد.

بدیهی است با سازمان دهی و نظام مند نمودن ساختار بودجه ای و هزینه ای سازمان، بودجه ‌ریزی مبتنی بر فعالیت (ABB) یک راهکار قابل‌ اعتماد برای تهیه یک بودجه ریزی عملیاتی است که شرکت بهینه پردازان تازه ها این مهم را برای شما فراهم آورده است.


 

مایل هستم در رابطه با اطلاعات و امکانات این نرم افزار بیشتر بدانم