مشتریانسازمان هوافضا

سازمان تربیت بدنی استان تهران

سازمان تامین اجتماعی

سازمان ثبت احوال کشور

بانک صادرات ایران

وزارت جهاد کشاورزی

گروه پتروشیمی خلیج فارس

پژوهشگاه وزارت نیرو

اداره کل زندانهای استان تهران

شرکت سرمایه گذاری هلال احمر

سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی

گروه سیستم های کروز

گروه فرآورده های روغنی ایران

دانشگاه امام صادق

گمرک بندر شهید رجائی

شرکت پتروشیمی خراسان

شرکت پتروشیمی جم

شرکت پتروشیمی اروند

گروه صنعتی میهن

شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران

شرکت قالب های پیشرفته ایران خودرو

گروه ایران خودرو

شرکت سایپا دیزل

گروه خودروسازی سایپا

موسسه حقوقی بین المللی آرارات

شرکت رایورز کویر

شرکت آلتون رای

شرکت پدید آورندگان سرما

شرکت سیمان سپاهان

شرکت پلی پک

شرکت دلتا پردازش پویا