معرفی شرکتدلایل منطقی انتخاب ما از طرف مشتریان را می توان در یک فرآیند سه گانه برنده برنده برنده بیان نمود :

ذینفعان برنده هستند زیرا :

• ما ارائه دهنده اولین مدل اجرائی و ایرانی مدل عمارت راهکارهای سازمانی تحت الگوی مفهومی ایرانی الگوی منظومه سازمانی هستیم که مکانیزم ها و مدل های آن برگرفته از دانش جهانی و خرد ملی و نیاز منطقه ای است.

مشتریان برنده هستند زیرا :

• تمامی 9 سیاره نرم افزاری نوآوری سازمانی بر اساس اولویت و نیاز مشتریان بصورت جداگانه و منسجم طراحی و استقـــرار می یابد.

• تمامی 9 سیاره نرم افزاری نوآوری سازمانی بر اساس رفع مشکل (Problem Based) یا برآورده نمودن نیاز (Case Based) و یا راه حل یابی (Solution Based) طراحی شده است.

• تمامی 9 سیاره نرم افزاری نوآوری سازمانی منطبق با تکنولوژی و ماهیت بخش دولتی و سازمانی دانشی، تولیدی و خدماتی طراحی شده و قابل سفارشی سازی است.

• تمامی 9 سیاره نرم افزاری نوآوری سازمانی تحت استانداردهای بین المللی و بر اساس قوانین و ضوابط نطام جمهوری اسلامی ایران و حاکم بر بخش های دولتی، سازمان ها و بنگاههای اقتصادی است.

جمع سپاران، همکاران و تامین کنندگان برنده هستند زیرا :

• رویکرد علمی ما در زمینه مشاوره، آموزش، تیم سازی داخلی و استقرار سیستم ها با پرورش تیم های حرفه ای و دوره دیده از مجموعه مشتریان است و مدیریت و انتقال دانش یک استراتژی سازمانی و مزیت رقابتی ما محسوب می شود.

• ارتباط تنگاتنگ با مراکز و موسسات آموزشی بخصوص دانشگاه ها (University) و مدارس کسب و کـــــــــار (Business School) موجب شده است تا فضا و بستر کسب تجربه برای مشتریان با مبانی و زیربنای علمی همراه باشد.

• بکارگیری و بهره مندی از تجهیزات، ابزارها و تکنولوژی های فضای مجازی از طریق شرکای تجاری موجب شده است که به میزان قابل توجهی سرعت و توان انعطاف پذیری و انطباقی دانش و سیستم های ما افزایش یابد.