تماس با مامدل عمارت راهکارهای سازمانی تحت الکوی اصلی منظومه سازمانی بهینه پردازان تازه ها با هدف ارزش افزائی و سودآوری استراتژیک و مدیریت بودجه و هزینه ها و استفاده از فرصت های پنهان و آشکار مشتریان دولتی و بنگاههای اقتصادی طراحی شده است. برای اینکه بتوانیم درک بهتری از مخاطبان خود داشته باشیم که سیاره های سازمانی مانند ABC، ABB، ABM، OPM و OOB را بدرستی استقرار و پیاده سازی نمائیم، نیازمند ارتباط شما هستیملطفا کد مقابل را وارد نمائید:

آدرس : تهران، خیابان ستارخان، نرسیده به میدان توحیـــد، خیابان کوثر یکم، کوچه رمضان زاده، پلاک 1، طبقه سوم

  • کد پستی: 1457793675
  • تلفن: 02166939541 - 02166937317
  • فکس: 02166570586
  • پست الکترونیک: info@behinepardazan.com